• کارگزار رسمی ایران رابط ، عضو رسمی808 اتحادیه املاک

مقايسه آگهی ها

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

سارا

3 سال قبل

456,000 تومان2,900 تومان/مترمربع

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

3 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

مهسا

3 سال قبل

1,790 تومان/ماه

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

آپارتمان

3 سال قبل