• کارگزار رسمی ایران رابط ، عضو رسمی808 اتحادیه املاک

مقايسه آگهی ها

مجتمع مسکونی تجاری

سيرجان - ابتداي جاده بافت

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

زمین تجاری, زمین کشاورزی

پدرام

3 سال قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2مترمربع: 1200

زمین تجاری, زمین کشاورزی

3 سال قبل